X
GOGATV - ინტერნეტ ტელევიზია
რა დაავადებები ემართებათ ზოდიაქოს ნიშნებს? - გაიგეთ, რომელი ორგანოებია თქვენი ჯანმრთელობის სუსტი წერტილი
 • რა დაავადებები ემართებათ ზოდიაქოს ნიშნებს? - გაიგეთ, რომელი ორგანოებია თქვენი ჯანმრთელობის სუსტი წერტილი

  სა­ქარ­თვე­ლო­ში ადა­მი­ა­ნებს პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით გა­მოკ­ვლე­ვე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ აქვთ, ისე­ვე რო­გორც, არ შე­უძ­ლი­ათ სრულ­ყო­ფი­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა მა­შინ, როცა რა­ი­მე აწუ­ხებთ. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, თუ გვე­ცო­დი­ნე­ბა რო­მე­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­კე­ნაა მიდ­რე­კი­ლი ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მი, მეტ სიფრ­თხი­ლეს გა­მო­ვი­ჩენთ.

  ვერ­ძი
  ამ ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი მიდ­რე­კი­ლე­ბი არი­ან ძვლე­ბი­სა და ტვი­ნის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­კენ. მათ ხში­რად აწუ­ხებთ: შა­კი­კი და თა­ვის ტკი­ვი­ლი, ემო­ცი­უ­რი გა­უ­წო­ნას­წო­რო­ბა და ბრა­ზი, მა­ღა­ლი წნე­ვა, ან­თე­ბე­ბი, ციებ-ცხე­ლე­ბა, ინ­სომ­ნია და ძი­ლის სხვა დაღ­ვე­ვე­ბი. ვერ­ძებ­ში ხში­რია ანე­მია.

  კურო
  კუ­რო­ე­ბის "აქი­ლევ­სის ქუს­ლი" ყე­ლია. სწო­რედ ყელ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ვა­დე­ბე­ბი აი­ძუ­ლებს ექი­მებ­თან ხშირ ვი­ზიტს, მათ შო­რის - ან­გი­ნა და არა­ნორ­მა­ლუ­რად დიდი გლან­დე­ბი, რო­მე­ლიც სას­წრა­ფოდ მო­სა­შო­რე­ბე­ლია. ხში­რად ემარ­თე­ბათ ხოლ­მე ყე­ლის კიბო. ასე­ვე, კუ­რო­ე­ბი მიდ­რე­კი­ლი არი­ან სიმ­სუქ­ნის­კენ, სის­ხლში ქო­ლეს­ტე­რი­ნის მა­ღა­ლი დო­ნის­კენ, წე­ვი­სა და გუ­ლის პრობ­ლე­მე­ბის­კენ.

  ტყუ­პი
  ხში­რად ტყუ­პი კა­ნის და­ა­ვა­დე­ბე­ბით იტან­ჯე­ბა; ასე­ვე ექ­მნე­ბათ სა­სუნ­თქი სის­ტე­მის პრობ­ლე­მე­ბი - წამ­და­უ­წუმ ემარ­თე­ბათ ფილ­ტვე­ბის ან­თე­ბა ან ბრონ­ქი­ტი. ტყუ­პი შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ღუ­პოს ფილ­ტვის კი­ბო­თი. მა­ღა­ლია ალ­ვე­ო­ლებ­ში წყლის ჩად­გო­მის ალ­ბა­თო­ბაც. ბო­ლოს, უნდა ით­ქვას, რომ ტყუპს და­ბა­ლი ჰე­მოგ­ლო­ბი­ნი აქვს, ამი­ტომ ხორცსა და შავ შო­კო­ლადს უნდა მი­ე­ძა­ლოს.

  კირჩხი­ბი
  კირჩხი­ბებს ძა­ლი­ან უყ­ვართ ჭა­მა­ცა და სუსნა­ო­ბაც, ამი­ტომ ხში­რად კუჭ­ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მე­ბი აწუ­ხებთ. ემარ­თე­ბათ ყაზ­ბო­ბა, დი­ა­რეა, ბუ­ა­სი­ლი (სხვა­დას­ხვა ფორ­მით). ამ ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლებს კალ­ცი­უ­მის ნაკ­ლე­ბო­ბა აქვთ. ასე­ვე, მიდ­რე­კი­ლი არი­ან სიმ­სივ­ნუ­რი წარ­მო­ნაქ­მე­ბის­კენ. ქა­ლებ­ში ხში­რია მენსტრუ­ა­ცი­ი­უ­ლი ციკ­ლის დარ­ღვე­ვა. კირჩხი­ბებს ემარ­თე­ბათ ფსი­ქი­კუ­რი აშ­ლი­ლო­ბა და ნევ­რო­ზი, ემო­ცი­უ­რი ნა­ტუ­რი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე.

  ლომი
  ლო­მე­ბის სუს­ტი წერ­ტი­ლი ღვიძ­ლია. ამ ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბით უნდა მო­ე­კი­დონ ანა­ლი­ზებს, რად­გან შე­საძ­ლოა სის­ხლში დარ­ვე­ვე­ბი აღ­მო­აჩ­ნდეთ. ზო­გი­ერთს აწუ­ხებს ხერ­ხე­მა­ლი და წე­ლის ტკი­ვი­ლი. ასე­ვე, ხში­რად ემარ­თე­ბათ დი­ა­ბე­ტი.

  ქალ­წუ­ლი
  ქალ­წუ­ლებს მე­ტა­ბო­ლიზ­მი შე­ნე­ლე­ბუ­ლი აქვთ. მიდ­რე­კი­ლი არი­ან წო­ნის მა­ტე­ბის­კენ. ხში­რად სტკივ­დე­ბათ მუ­ცე­ლი, ემარ­თე­ბათ ნაწ­ლა­ვე­ბის ან­თე­ბა, ბევ­რი მათ­გა­ნი იკე­თებს აპენ­დი­ცი­ტის (ბრმა­ნაწ­ლა­ვის) ოპე­რა­ცი­ას, მათ­ში ხში­რია სქე­სობ­რი­ვი დარ­ღვე­ვე­ბიც.

  სას­წო­რი
  სას­წო­რებს სუს­ტი იმუ­ნი­ტე­ტი აქვთ, რის გა­მოც ხში­რად ცივ­დე­ბი­ან ან ვირუ­სი ეყ­რე­ბათ. გარ­და ამი­სა, ემარ­თე­ბათ ფე­ხის ან სა­ს­ქე­სო ორ­გა­ნოს სოკო. ბევ­რი სას­წო­რი იტან­ჯე­ბა ღვიძ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­გან ან თირკმე­ლის კენ­ჭის­გან. სას­წო­რებ­ში ბევ­რი უშ­ვი­ლო მა­მა­კა­ცი და ქა­ლია.

  მო­რი­ე­ლი
  მო­რი­ე­ლი დღე­ში ერთხელ ან მაქ­სი­მუმ ორ­ჯერ, თუ შე­ჭამს, მაგ­რამ დიდი დო­ზით მი­ი­ღებს საკ­ვებს, რაც სპოსბს მის საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბელ სის­ტე­მას. მო­რი­ე­ლებს ემარ­თე­ბათ შარ­დის ბუშ­ტის ან­თე­ბა. მა­მა­კა­ცებ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია პროს­ტა­ტი­ტი, ადე­ნო­მა, ურო­ლო­გი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი; ქა­ლებ­ში კი გი­ნე­კო­ლო­გი­უ­რი ავად­მყო­ფო­ბე­ბი.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ მშვილ­დოს­ნე­ბი სა­კა­მოდ ჯან­მრთე­ლე­ბი არი­ან. არას­წო­რი რე­ჟი­მი­სა და არა­ჯან­სა­ღი კვე­ბის რა­ცი­ო­ნის შემ­თხვე­ვა­ში შე­ა­წუ­ხებს ღვიძ­ლი, ართრი­ტი და დერ­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბი.

  თხირ რქა
  თხის რქებს აწუ­ხებთ სახ­სრე­ბი­სა და ძვლე­ბის პრობ­ლე­მე­ბი, სცვი­ვათ თმა და სტყდე­ბათ ფრჩხი­ლე­ბი. ხში­რად აკ­ლი­ათ კალ­ცი­უ­მი და იოდი. შე­საძ­ლოა, აღ­მო­აჩ­ნდეთ ჩიყ­ვი.

  მერ­წყუ­ლი
  მერ­წყუ­ლი მიდ­რე­კი­ლია ანო­რექ­სი­ის­კენ ან პი­რი­ქით, წო­ნის შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი მა­ტე­ბის­კენ. აწუ­ხებს მუხ­ლე­ბი­სა და კო­ჭე­ბის ტკი­ვი­ლი, სის­ხლის შე­დე­დე­ბა ან უკი­დუ­რე­სი გა­თხე­ლე­ბა. ამ ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლებს ხში­რად ემარ­თე­ბათ კიბო. მათი სუს­ტი წერ­ტი­ლია ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა.

  თევ­ზე­ბი
  თევ­ზებ­ში მა­ღა­ლია სიმ­სივ­ნეს წარმ­შო­ბის რის­კი. აწუ­ხებთ საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი სის­ტე­მა. და­ლე­ვა უყ­ვართ, ამი­ტომ ემარ­თე­ბათ ღვიძ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბიც. შე­საძ­ლოა, ას­ტკივ­დეთ ძვლე­ბი და ვე­ნე­ბი.
  წყარო: ambebi.ge
  68 ნახვა
  11-02-2020, 23:23